Entegre Atık Yönetimi

Entegre atık yönetimi, atıkların üretildiği yerde kontrol edilmesi, azaltılması, geri dönüştürülmesi veya doğaya zarar vermeden ortadan kaldırılması için uyguladığımız bir hizmettir. Bu hizmet ile hem çevre hem de ekonomi açısından faydalı projeler oluşturmaktayız. Öncelikle, atıkların azaltılması ile atık miktarının azaltılması ve maliyetlerin düşürülmesi sağlanır. Geri dönüştürme ile ise, atıkların yeniden kullanılması veya geri dönüştürülmesi ile çevre ve enerji tasarrufu sağlanır.

Atık yönetimi sadece geri dönüşüm ile sınırlı değildir. Öncelikle atık üretiminin azaltılması, daha sonra geri dönüşüm, enerji üretimi, depolama ve son olarak da yok edilmesi gibi aşamalardan oluşur. Bu aşamaların her biri, atık yönetiminin önemli bir parçasıdır ve hepsi birbirleriyle ilişkilidir.

Entegre atık yönetimi, atıkların çevre ve ekonomi açısından etkili bir şekilde yönetilmesini sağlar. Bu nedenle, DNS GERİ DÖNÜŞÜM, atık yönetiminde sürdürülebilirliği hedeflemekte ve çevre koruma çabalarımızı sürdürmektedir.